سلام ب همه ب دوستای گلم تو این مدت کنارم بودید

و نظرتون رو درباره پستاها گفتید وخیلی ممنون از پستای قشنگتون

من درسم تموم شد و باید اول تابستون برم سربازی

شاید دیگه نتونم بیام یا شایدم خیلی دیر ب دیر سر بزنم

اگه چیزی گفتم ک کسی رو ناراحت کردم عذر میخوام

اگه اپ کردید خبر بدید سعی میکنم هر وقت تونستم حتما بیام بخونم

در اخر ممنون میشم نظرتون درباره وب بدونم

باشه یا نباشه؟؟؟؟؟؟؟

+ تاریخ 93/03/09 ساعت نویسنده |

دلم برای حضور غیاب مدرسه تنگ شده است انگار خیلی وقت است که بودن یا نبودنم برای کسی فرقی ندارد !

+ تاریخ 93/05/30 ساعت نویسنده |

خـوابَم نِمـی بَــرَد...!
بِـه هَمـه چیـز فِکـر کَـرده اَم...!
بیشتَـر بِـه تُــو...!
وَ مـی دانَــم کِـه خوابــی...!
وَ قَبل اَز بَسته شُدَن چَشـم هآیَت...!
بِـه هَمـه چیــز فِکــر کَـرده ای...!
جُـز مَـن...!

+ تاریخ 93/05/30 ساعت نویسنده |

سکوت می کنم! بگذار حرفهای دلم انقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند..
+ تاریخ 93/03/11 ساعت نویسنده |

عشق هر چه امد به سرم کار تو بود غم چشمان ترم کار تو بود اینکه امروز چقدر تنهایم شک نکن تا به ابد کار تو بود
+ تاریخ 93/03/11 ساعت نویسنده |

دس مریزاد زمونه.
من دیگه تسلیمم
هرکاری خواستی کردی
هر چی خواستی گرفتی
راحت باش
راحت راحت
اما اونو ازم نگیر لعنتی ما
همو دوس داریم عوضی
نکن جونمو بگیر اما اونو نه
+ تاریخ 93/02/08 ساعت نویسنده |

برخلافِ اشتباهاتِ دیگرم، اشتباهِ دوست داشتنِ او، این قدر شیرین است، که بینِ جبران کردن و ادامه دادن، در تردید غوطه میخورم، افسوس میمکم، و لذت مینوشم، یک استکان دیوانگی هم رویش. دسرِ تلخِ بیچارگی هم خوردنی دارد. بیماریِ عجیبی ست، سیرنمی شوم ازدوست داشتنش
+ تاریخ 93/01/08 ساعت نویسنده |

از تقدير سرنوشت غمگين مباش
چه بسا سگ هايي بر روي اجساد شيرها رقصيدند
شادي كردند و خود را بزرگ پنداشتند
ولي نمي دانستند شير، شير مي ماند و سگ، سگ...
+ تاریخ 93/01/07 ساعت نویسنده |

خدایاااااااا

خیلی شکستم

دیگه طاقت ندارم تاکی؟؟؟؟؟؟؟؟

+ تاریخ 93/01/05 ساعت نویسنده |

ONE . Give people more than they expect and do it
cheerfully .
 
توقع مردم را بیشتر از آنچه که هست بر آورده کرده و آنها را خوشحال کنید

TWO . Marry a man/woman you love to talk to . As you get older, their conversational skills will be as
important as any other .
 
با کسی ازدواج کنید که همیشه برای صحبت با او مشتاق هستید زیرا در کهنسالی
 
صحبت کردن مهمترین مهارتی است که به آن نیاز خواهید داشت

THREE . Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want .

 هر آنچه را که می شنوید باور نکنید
 
هر طور که دوست دارید زندگی کنید

FOUR .
When you say, 'I love you,' mean it .
 
وقتی میگویید " دوستت دارم " واقعآ دوست بدارید

FIVE . When you say, 'I'm sorry,' look the person in the eye .
 
 
وقتی از کسی "معذرت خواهی" می کنید در چشمانش نگاه کنید

SIX . Be engaged at least six months before you get married .
 
قبل از ازدواج شش ماه نامزد بمانید

SEVEN .
Believe in love at first sight .
 
به عشق در یک نگاه اعتقاد داشته باشید

EIGHT . Never laugh at anyone's dreams . People who don't have dreams don't have much .
 
هیچ گاه به آرزوهای کسی نخندید
انسانی که آرزو نداشته باشد هیچ چیز ندارد

NINE . Love deeply and passionately . You might get hurt but it's the only way to live life completely .
 
عمیق و عاشقانه عشق بورزید
شاید لطمه بخورید , ولی این تنها راه برای کامل زیستن است

TEN . . In disagreements, fight fairly . No name
calling .
 
 در اختلافات منصف باشید
 هیچ گاه اسم کسی را در دعواهایتان نیاورید
 
ELEVEN . Don't judge people by their relatives .
 
هیچ گاه کسی را با بستگانش نسنجید

TWELVE . Talk slowly but think quickly .
 
آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید

THIRTEEN! . . . When someone asks you a question you don't want to answer, smile and ask, 'Why do you want to know?'
هرگاه کسی از شما سوالی پرسید که مایل به پاسخ دادن آن نبودید
لبخندی بزنید و بپرسید که برای چه می خواهی بدانی

FOURTEEN . Remember that great love and great achievements involve great risk .
 
به خاطر داشته باشید که عشق و دستاورد های بزرگ
فقط با ریسک ممکن است

FIFTEEN . Say 'bless you' when you hear someone sneeze .
 
وقتی کسی عطسه میکند به او بگویید عافیت باشد

SIXTEEN . . When you lose, don't lose the lesson .
 
 
از هر شکستی درس بگیرید

SEVENTEEN . Remember the three R's: Respect for self; Respect for others; and Responsibility for all your actions .
 
سه چیز را به یاد داشته باشید: احترام به خود
 احترام به دیگران
 و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید

EIGHTEEN . Don't let a little dispute injure a great friendship .
اجازه ندهید یک اختلاف کوچک دوستیتان را خدشه دار کند

NINETEEN .
When you realize you've made a mistake, take immediate steps to correct it .
 
وقتی متوجه اشتباه خود شدید با قاطعیت برای اصلاح آن قدم بردارید

TWENTY . . Smile when picking up the phone . The caller will hear it in your voice .
 
وقتی تلفن را برمیدارید لبخند بزنید . مخاطب شما لبخند را حس میکند

TWENTY- ONE . Spend some time alone .
 
مدتی را تنها سپری کنید

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart
 
 
دوست واقعی کسی است که دستت را بگیرد و قلبت را احساس کند

+ تاریخ 93/01/05 ساعت نویسنده |